Skip to Content

Whats up

Zotero — innføringskurs

Zotero er et gratis dataprogram som forenkler arbeidet med henvisninger og litteraturlister. Zotero passer for deg som vil ha et enkelt og funksjonelt referansehåndteringssystem

Location : Kjeller, F203

I kurset vil du lære å bruke Zotero. Det innebærer at du lærer å fange referanser med nettleseren (Chrome, Safari eller Firefox) og hvordan du skal lagre dem i Zotero.

Du vil også lære å sette inn henvisninger i tekstbehandleren (Word) og hvordan du får Zotero til å lage en komplett litteraturliste. I tillegg vil vi vise hvordan du kan dele referanser med andre. Vi hjelper deg naturligvis med å installerer og klargjøre Zotero.

Ingen påmelding — bare møt opp.

Kurset holdes av Læringssenter og bibliotek.